MPS A+ certificaat

MPS-ABC is een milieucertificaat wat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de bloem, plant, boom of bol geteeld is. Dit gebeurt door middel van het monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie.
Dit verbruik wordt vergeleken met onafhankelijk vastgestelde gestandaardiseerde referentieverbruik. Het certificaat MPS – ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B en -C. Hoe beter de milieuperformance is, des te hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Het MPS-ABC certificaat is meer dan een certificaat. Het is een unieke standaard in de wereld en werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Hiermee kunt u uw milieuprestaties borgen en de milieubelasting van uw bedrijf flink verlagen. U kunt een certificaat op drie verschillende niveaus behalen, namelijk MPS-A, MPS-B en MPS-C. Is uw bedrijf MPS-A gecertificeerd? Dan is uw onderneming het meest milieuvriendelijk.

www.volgjebloemofplant.nl