ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.De verkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2.De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

3.De eventueel opgeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en gelden enkel ten titel van inlichting. Zij zijn derhalve niet bindend.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.Klachten worden slechts aanvaard indien ze aan de verkoper schriftelijk ter kennis zijn gebracht uiterlijk binnen acht dagen na de levering.

Eventuele verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien ze met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 30 dagen na levering schriftelijk zijn ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

5.De prijs is betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum.

6.Elke achterstallige factuur zal van rechtswege en zonder verder aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper in voorkomend geval ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten.

Daarenboven is per begonnen maand een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

7.Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 4 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

8.Op huidige overeenkomst is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval van betwisting alleen de Belgische Rechtbanken, en meer bepaald deze van Turnhout, bevoegd zijn.

 

Disclaimer

Houtmeyers besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn.

Toch kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd en in alle gevallen volledig en juist is. Houtmeyers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan de website en/of van het gebruik van de informatie op de website.

Informatie van deze site mag niet zonder schriftelijk toestemming worden overgenomen.

 

Pivacybeleid

Persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt via deze website zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid vermeld worden.

  • Wij gebruiken uw persoonlijke informatie enkel voor het toesturen van e-mailberichten die u specifiek heeft gevraagd.
  • Uw persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen op de server van onze website.
  • Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet delen met derden, (die deze informatie zouden kunnen gebruiken voor direct marketing doeleinden). Uw gegevens zullen enkel doorgegeven worden als onderdeel van een overeenkomst tussen Houtmeyers bv en de klant.
  • Alle info-formulieren op de website komen via e-mail bij ons toe, en worden als dusdanig met de nodige zorg en discretie behandeld. De informatie wordt nooit opgeslagen op de server van onze website.
  • Ons computernetwerk wordt door een zgn. firewall afgeschermd van eventuele inbraakpogingen.

Cookies

Cookiebeleid voor de website van Houtmeyers met Google Analytics en Google Tag Manager

Laatst bijgewerkt op 19-01-2024

1. Inleiding

Welkom op de website van Houtmeyers. Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw online ervaring te verbeteren en om ons in staat te stellen de site te optimaliseren. Dit Cookiebeleid legt uit hoe we cookies gebruiken en welke keuzes u heeft met betrekking tot deze technologieën.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze website bezoekt. Ze stellen ons in staat bepaalde informatie over uw browsegedrag op te slaan en op te halen. Cookies hebben verschillende functies, waaronder het verbeteren van uw gebruikerservaring en het helpen analyseren hoe onze website wordt gebruikt.

3. Soorten cookies die we gebruiken

a. Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website en stellen u in staat om de basisfuncties te gebruiken.

b. Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals welke pagina’s u bezoekt en of u foutmeldingen ontvangt. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden alleen gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren.

c. Functionele cookies: Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals uw voorkeurstaal en de regio waarin u zich bevindt. Deze informatie kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren.

4. Cookies van derden

We maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om het verkeer op onze website te analyseren en de effectiviteit van onze marketinginspanningen te meten. Deze diensten kunnen cookies plaatsen op uw apparaat om gegevens te verzamelen voor analysedoeleinden. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij gegevens verwerken: Google Privacy & Voorwaarden.

5. Uw keuzes

U kunt het gebruik van cookies beheren via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

6. Wijzigingen in dit beleid

Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de manier waarop we cookies gebruiken. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden van kracht zodra het herziene beleid op de website is geplaatst.

7. Contact opnemen

Als u vragen heeft over ons Cookiebeleid, neem dan contact met ons op via info@houtmeyers.be.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit Cookiebeleid.

Social media:

  • Onze website plaatst cookies van Facebook, Google+, Pinterest en Youtube om u toe te laten bepaalde pagina’s en content te delen op uw Social Media.
    Het privacy statement van respectievelijke social media websites zijn hierop van toepassing.