ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.De verkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2.De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

3.De eventueel opgeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en gelden enkel ten titel van inlichting. Zij zijn derhalve niet bindend.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.Klachten worden slechts aanvaard indien ze aan de verkoper schriftelijk ter kennis zijn gebracht uiterlijk binnen acht dagen na de levering.

Eventuele verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien ze met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 30 dagen na levering schriftelijk zijn ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

5.De prijs is betaalbaar uiterlijk dertig dagen na factuurdatum.

6.Elke achterstallige factuur zal van rechtswege en zonder verder aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper in voorkomend geval ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten.

Daarenboven is per begonnen maand een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

7.Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 4 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

8.Op huidige overeenkomst is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval van betwisting alleen de Belgische Rechtbanken, en meer bepaald deze van Turnhout, bevoegd zijn.

 

Disclaimer

Houtmeyers besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn.

Toch kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd en in alle gevallen volledig en juist is. Houtmeyers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan de website en/of van het gebruik van de informatie op de website.

Informatie van deze site mag niet zonder schriftelijk toestemming worden overgenomen.

 

Pivacybeleid

Persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt via deze website zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid vermeld worden.

 • Wij gebruiken uw persoonlijke informatie enkel voor het toesturen van e-mailberichten die u specifiek heeft gevraagd.
 • Uw persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen op de server van onze website.
 • Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet delen met derden, (die deze informatie zouden kunnen gebruiken voor direct marketing doeleinden). Uw gegevens zullen enkel doorgegeven worden als onderdeel van een overeenkomst tussen Houtmeyers bv en de klant.
 • Alle info-formulieren op de website komen via e-mail bij ons toe, en worden als dusdanig met de nodige zorg en discretie behandeld. De informatie wordt nooit opgeslagen op de server van onze website.
 • Ons computernetwerk wordt door een zgn. firewall afgeschermd van eventuele inbraakpogingen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Google:

 • Onze website gebruikt Google Analytics cookies om standaard gegevens te analiseren, zoals: duur van het website bezoek, bezochte pagina’s en de geologische regio waar onze bezoekers zich bevinden.
  Deze informatie wordt verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen niets, en laten Google niet toe, om te proberen de identiteiten te achterhalen van degenen die onze website bezoeken.
 • Privacy statement van Google: “Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

  Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. “

Social media:

 • Onze website plaatst cookies van Facebook, Google+, Pinterest en Youtube om u toe te laten bepaalde pagina’s en content te delen op uw Social Media.
  Het privacy statement van respectievelijke social media websites zijn hierop van toepassing.