Op ons bedrijf worden geen pesticiden gebruikt en wordt onkruid op een mechanische manier verwijderd waardoor het gebruik van herbiciden tot een absoluut minimum beperkt kan worden.

Onze percelen met vollegrondsteelt zijn omzoomd met verschillende gewassen die vogels en nuttige insecten aantrekken. Elk stuk braakliggende grond, hoe klein ook, wordt ingezaaid met diverse bloemenmengsels en groenbemesters om voedsel te bieden aan nuttige organismen. De open gangen tussen de bomenrijen worden eveneens ingezaaid.

De meeste van onze planten staan in zelf ontwikkelde potten. Het is een pot die een zeer groot bodemoppervlak heeft en nagenoeg bodemloos is. De reden van deze eigenzinnige ontwikkeling ligt bij onze jarenlange ervaring. Het kweken in deze containers komt de hergroei namelijk sterk ten goede. Ook moet er minder worden begoten in de zomer wat dan weer een besparing betekent van het kostbare water.

Naast de containerteelt beschikt de kwekerij over een grote oppervlakte vollegrondsteelt. Hier worden de fruit- en sierbomen, coniferen, haagplanten, grotere sierheesters, rozen,…. gekweekt om het plantencentrum te bevoorraden en om een afzet naar de groothandel, openbare besturen en andere te verzekeren.
Wij zijn ook fier dat we hier volledig biologische-geïntegreerd kunnen kweken. Dit door een sterke mechanisatie en door een uitgebreide, interne kennis van ziekten, plagen, nuttige insecten,..

Ecologisch verantwoorde teelt

Reeds tientallen jaren hebben wij het gebruik van pesticiden afgezworen en wordt het onkruid mechanisch gewied.
En… bij nader inzien wint eigenlijk iedereen er bij:

  • Vanzelfsprekend willen we het natuurlijke evenwicht in onze directe omgeving niet verstoren.
  • Door het toepassen van ecologische teelt bouwen onze planten een natuurlijke resistentie op.
  • Doordat onze planten gehard zijn tegen ziekten en parasieten, moet u in uw tuin ook niet naar chemische bestrijdingsmiddelen grijpen.

Onze kwekerij is gelegen in de mooie groene valei van de Laak. We voelen ons dan ook één met de natuur die ons omgeeft en, ook al kweken we o.a. zogenaamde exoten (planten die van nature niet voorkomen in onze streken), willen we niet dat dit ten koste gaat van de ons omringende natuurgebieden.

Onze percelen met vollegrondsteelt zijn omzoomd met gewassen die vogels en nuttige insecten aantrekken. Elk stuk braakliggende grond, hoe klein ook, wordt ingezaaid met diverse bloemenmengsels en groenbemesters om voedsel te bieden aan nuttige organismen. De open gangen tussen de bomenrijen worden eveneens ingezaaid.

Het jaar rond werken wij er aan om de kwekerij in een biologisch evenwicht te brengen en te houden. Na jaren volgehouden inspanning mogen we dan ook met enige fierheid vaststellen een boomkwekerij te hebben die professioneel en op grote schaal een ecologisch verantwoorde teeltwijze aanhoudt. Wij zijn dan ook zeer trots op ons MPS-A certificaat.

Mechanische onkruidbestrijding

De ontwikkeling van nieuwe machines op ons bedrijf staat ook niet stil zodat het gebruik van herbiciden tot een absoluut minimum teruggedrongen is. Zo ontwikkelden we samen met machinebouwer Luc Didden de Biowieder, een machine die op een biologische manier (= zonder chemicaliën) en op zeer efficiënte wijze in staat is onkruid tussen de bomen te verwijderen.

Bodemloze potten

De meeste van onze planten staan in zelf ontwikkelde potten. Deze potten hebben een zeer groot bodemoppervlak en zijn nagenoeg bodemloos.

De oorsprong van deze eigenzinnige ontwikkeling ligt bij onze jarenlange ervaring. Het kweken in deze containers komt de hergroei namelijk sterk ten goede. Ook moet er minder worden begoten in de zomer wat dan weer een aanzienlijke waterbesparing betekent.