Inclusieve onderneming 2022

Waarom is inclusief ondernemen belangrijk?

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden om ons voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job uit te oefenen.

In België hebben laaggeschoolden, oudere werknemers, mensen met een functie-beperking en migranten van buiten de EU zelfs minder kansen om een job te vinden dan elders in Europa. Inclusieve ondernemingen geven iedereen een kans op werk, en we willen hier dan ook graag ons steentje bijdragen.

Opendeurdag

Dag van de Landbouw

Onder de vlag van de Dag van de Landbouw organiseren wij tweejaarlijks een feestelijke opendeurdag met infostanden, rondleidingen en demonstraties.
De opbrengst van het terras schenken we integraal naar een goed doel.