ACAENA

Stekelnootje

Een zodevormend plantje dat vooral wordt aangewend als bodembedekker op zonnige plaatsen. Stekelnoten vallen op door de stekelige, roodkoperen zaaddoosjes vanaf augustus. Sommige onkruiden kunnen zich spijtig genoeg toch nog handhaven in een plek stekelnoten. Gebruik het daarom in kleinere plaatsen. Scheer de plantjes jaarlijks na de winter kort. Voor een goed doorlatende bodem.

Let op: Voor het online bestellen en afhalen van vaste planten is de minimum hoeveelheid 24 stuks per plant. Kleinere hoeveelheden kan je natuurlijk steeds zelf uit de vakken nemen in ons plantencentrum.