BIGARREAU NOIR

De zogenoemde late, zwarte krakers. Een middentijds ras met vaste zwarte vruchten. Bestuivers : Hedelfinger, Early Rivers, Bigareau Burlat.