CASTANEA S. ‘VINCENT VAN GOGH’

Deze variëteit heeft prachtige, ietwat gedraaide twijgen. De bladeren zijn zoals die van de gekende, tamme kastanje. Het is een kleine boom met goede sierwaarde en een ietwat ronde kruin.