FAGUS SYLV. ‘BORNYENSIS’

Een matig groeiende beuk met een doorgaande kop en takken die sierlijk die slap neerhangen langsheen de stam waardoor een dicht bebladerde, smalle kegel wordt gevormd. De bladeren zijn zoals die van de gewone groene beuk. Door zijn speciale groei kan deze boom mooi worden gebruikt als solitair. Deze beuk groeit het best op een kalk- en humusrijke grond.