FRAXINUS ORNUS

Bloemes

Een matig groeiende boom met groene, oneven geveerde bladeren. In juni verschijnen er witte welruikende bloempluimen die worden gevolgd door lange vruchten die bij het rijpen bruin worden. Deze soort groeit in de gewone tuingrond, stelt weinig eisen aan grond en standplaats.

Beschikbaar op bestelling