INVICTA

Een zeer productief, vroegrijpend, sterk doornig, resistent ras met redelijk grote, groene vruchten van goede smaak. Deze soort is resistent aan meeldauw en bladvlekkenziekten. Plantafstand bedraagt ongeveer 1 à 1.5 meter. De zogenoemde knoesel groeit op gewone tuingrond.