JUGLANS ‘BIEZEMANS’

Een trager groeiende okkernotenboom met dikke vruchten