KALMIA POLIFOLIA

Een traag groeiend struikje met groene, smalle bladeren en mooie purperroze bloemen in eindstandige tuilen in mei-juni. Zuurminnend