RHAMNUS FRANGULA

Gewone vuilboom , Sporkehout

Een matig groeiende struik tot kleine boom met groene bladeren die eirond tot elliptisch van vorm zijn. Gedurende geruime tijd in het voorjaar zijn er witte bloempjes aanwezig die enorm door de bijen bezocht worden. De bessen zijn eerst rood van kleur en later zwart. De soort kan goed schaduw verdragen (onderbeplanting).