SALIX

Knotwilg

De overbekende, snelgroeiende knotwilg met de dunne en zeer flexibele twijgen. De bladeren zijn groen, smal en spits. De katjes verschijnen gelijktijdig met het blad in april-mei. Deze soort stelt weinig eisen aan de standplaats (zelfs op natte gronden). Zij kan te allen tijde gesnoeid of geknot worden