STANLEY

Deze variëteit geeft langwerpige, blauwe pruimen (kwets). Het is een vruchtbare, middentijdse tot late soort die goed als bestuiver van andere variëteiten kan worden gebruikt. Stanley is ook voldoende zelfbestuivend. Rijp: begin september. Komt gemakkelijk los van de steen.