ZITAVIA

Een zeer productief, vroeg rijpend ras met lange trossen van helderwitte bessen. Het is een sterke en gezonde groeier.