In een tuin kun je eindeloos fantaseren

In een tuin kun je eindeloos fantaseren? Een vermiljoenrode Italiaanse clematis geeft pit aan dit tuintafereel.
Een Italiaanse clematis, Clematis viticella, heeft nooit reuzegrote bloemen. Hij heeft geen last heeft van verwelkingsziekte is dus hondstrouw.